F.A.Q.

Jemi këtu për t'ju
Ndihmuar
 
Na kontakto

Shfletoni

Pyetje & Përgjigje

 • Cila është mosha minimale për të aplikuar për kredi?

  Aplikimi për kredi mund të bëhet nga çdo shtetas shqiptar mbi 18 vjeç, në cilësinë e individit ose biznesit.

 • Cilat janë shumat që mund të aplikoj ?

  Ne ofrojmë kredi me shuma nga 100,000 deri në 500,000 lekë per kredi konsumatore dhe deri në  10,000,000 Lekë per biznese.

 • Nëse kam një kredi aktive, a mund të aplikoj për një kredi tjetër?

  Klientet ekzistues dhe të rregullt në pagesa mund të financohen përsëri duke u trajtuar në mënyrë preferenciale.

 • Si dhe ku mund të kryej pagesat e kësteve mujore të kredisë së marrë në Agrokredit?

  Këstet mund të paguhen në degët e bankave partnere si: BKT, Tirana Bank, Banka Credins, Banka Raiffeisen.

Nuk e gjete përgjigjen?

Blue bottle synth etsy ramps lomo, humblebrag thundercats vegan tofu banh mi meditation heirloom distillery aesthetic wolf. Fingerstache 90’s jean shorts, brooklyn marfa irony tofu listicle pickled pour-over cred VHS small batch. Slow-carb schlitz put a bird on it raw denim forage, truffaut ethical post-ironic locavore tumblr.