Vendet Vakante

Për t`u njohur me pozicione të lira pune në Agrokredit sh.a. si dhe për të aplikuar online, klikoni një nga pozicionet në listë dhe ngarkoni CV- në, ose dergoni interesimin tuaj për të qënë pjesë e Agrokredit, në adresën e e-mail: hr@agrokredit.al

 

 

Full Time
Rreshen
Postuar 3 years më parë
Kandidati duhet te kete:
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura komplekse analitike për klientët dhe aftësi modelimi shumë të mira parashikuese.                                                                                 Njohuri bazë të matematikës financiare për aplikime të amortizimit të huarave, skedulimin, llogaritjen e normës efektive të interesit, të normës së përbërë të interesit, etj.
 • Diplome dhe/ose Master për Ekonomi, Financë, Juridik degët e Universitetit Bujqësor dhe/ose në fusha të ngjashme.
 • Eksperienca pune në fushën e Kredisë përben avantazh.
 • Njohuri të programeve kompjuterike bazë si MS word, Excel, Power Point.
Njohuri të proçedurave administrative e zyrtare dhe të sistemeve, komunikimit me e-mail, raportimit, dosjimit, të regjistrimeve, etj., si dhe terminologjinë zyrtare.
 • Afati aplikimit eshte deri me dt 01/12/2021

Të dhënat e Punës

Kategoria e PunësShitje & Operacione

Kandidati duhet te kete: Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura kompleks...

Full Time
Durres
Postuar 3 years më parë
Kandidati duhet te kete:
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura komplekse analitike për klientët dhe aftësi modelimi shumë të mira parashikuese.                                                                                 Njohuri bazë të matematikës financiare për aplikime të amortizimit të huarave, skedulimin, llogaritjen e normës efektive të interesit, të normës së përbërë të interesit, etj.
 • Diplome dhe/ose Master për Ekonomi, Financë, Juridik degët e Universitetit Bujqësor dhe/ose në fusha të ngjashme.
 • Eksperienca pune në fushën e Kredisë përben avantazh.
 • Njohuri të programeve kompjuterike bazë si MS word, Excel, Power Point.
Njohuri të proçedurave administrative e zyrtare dhe të sistemeve, komunikimit me e-mail, raportimit, dosjimit, të regjistrimeve, etj., si dhe terminologjinë zyrtare.   *    Afati aplikimit eshte deri me dt 01/12/2021

Të dhënat e Punës

Kategoria e PunësShitje & Operacione

Kandidati duhet te kete: Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura kompleks...

Full Time
Kavaje
Postuar 3 years më parë
Kandidati duhet te kete:
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura komplekse analitike për klientët dhe aftësi modelimi shumë të mira parashikuese.                                                                                 Njohuri bazë të matematikës financiare për aplikime të amortizimit të huarave, skedulimin, llogaritjen e normës efektive të interesit, të normës së përbërë të interesit, etj.
 • Diplome dhe/ose Master për Ekonomi, Financë, Juridik degët e Universitetit Bujqësor dhe/ose në fusha të ngjashme.
 • Eksperienca pune në fushën e Kredisë përben avantazh.
 • Njohuri të programeve kompjuterike bazë si MS word, Excel, Power Point.
Njohuri të proçedurave administrative e zyrtare dhe të sistemeve, komunikimit me e-mail, raportimit, dosjimit, të regjistrimeve, etj., si dhe terminologjinë zyrtare.
 • Afati aplikimit eshte deri me dt 01/12/2021

Të dhënat e Punës

Kategoria e PunësShitje & Operacione

Kandidati duhet te kete: Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura kompleks...

Full Time
Devoll
Postuar 3 years më parë
Kandidati duhet te kete:
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura komplekse analitike për klientët dhe aftësi modelimi shumë të mira parashikuese.                                                                                 Njohuri bazë të matematikës financiare për aplikime të amortizimit të huarave, skedulimin, llogaritjen e normës efektive të interesit, të normës së përbërë të interesit, etj.
 • Diplome dhe/ose Master për Ekonomi, Financë, Juridik degët e Universitetit Bujqësor dhe/ose në fusha të ngjashme.
 • Eksperienca pune në fushën e Kredisë përben avantazh.
 • Njohuri të programeve kompjuterike bazë si MS word, Excel, Power Point.
Njohuri të proçedurave administrative e zyrtare dhe të sistemeve, komunikimit me e-mail, raportimit, dosjimit, të regjistrimeve, etj., si dhe terminologjinë zyrtare.
 • Afati aplikimit eshte deri me dt 01/12/2021

Të dhënat e Punës

Kategoria e PunësShitje & Operacione

Kandidati duhet te kete: Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura kompleks...

Full Time
Erseke
Postuar 3 years më parë
Kandidati duhet te kete:
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura komplekse analitike për klientët dhe aftësi modelimi shumë të mira parashikuese.                                                                                 Njohuri bazë të matematikës financiare për aplikime të amortizimit të huarave, skedulimin, llogaritjen e normës efektive të interesit, të normës së përbërë të interesit, etj.
 • Diplome dhe/ose Master për Ekonomi, Financë, Juridik degët e Universitetit Bujqësor dhe/ose në fusha të ngjashme.
 • Eksperienca pune në fushën e Kredisë përben avantazh.
 • Njohuri të programeve kompjuterike bazë si MS word, Excel, Power Point.
Njohuri të proçedurave administrative e zyrtare dhe të sistemeve, komunikimit me e-mail, raportimit, dosjimit, të regjistrimeve, etj., si dhe terminologjinë zyrtare.
 • Afati aplikimit eshte deri me dt 01/12/2021

Të dhënat e Punës

Kategoria e PunësShitje & Operacione

Kandidati duhet te kete: Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura kompleks...

Full Time
Berat
Postuar 3 years më parë
Kandidati duhet te kete:
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura komplekse analitike për klientët dhe aftësi modelimi shumë të mira parashikuese.                                                                                 Njohuri bazë të matematikës financiare për aplikime të amortizimit të huarave, skedulimin, llogaritjen e normës efektive të interesit, të normës së përbërë të interesit, etj.
 • Diplome dhe/ose Master për Ekonomi, Financë, Juridik degët e Universitetit Bujqësor dhe/ose në fusha të ngjashme.
 • Eksperienca pune në fushën e Kredisë përben avantazh.
 • Njohuri të programeve kompjuterike bazë si MS word, Excel, Power Point.
Njohuri të proçedurave administrative e zyrtare dhe të sistemeve, komunikimit me e-mail, raportimit, dosjimit, të regjistrimeve, etj., si dhe terminologjinë zyrtare.
 • Afati aplikimit eshte deri me dt 01/12/2021

Të dhënat e Punës

Kategoria e PunësShitje & Operacione

Kandidati duhet te kete: Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura kompleks...

Full Time
Permet
Postuar 3 years më parë
Kandidati duhet te kete:
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura komplekse analitike për klientët dhe aftësi modelimi shumë të mira parashikuese.                                                                                 Njohuri bazë të matematikës financiare për aplikime të amortizimit të huarave, skedulimin, llogaritjen e normës efektive të interesit, të normës së përbërë të interesit, etj.
 • Diplome dhe/ose Master për Ekonomi, Financë, Juridik degët e Universitetit Bujqësor dhe/ose në fusha të ngjashme.
 • Eksperienca pune në fushën e Kredisë përben avantazh.
 • Njohuri të programeve kompjuterike bazë si MS word, Excel, Power Point.
Njohuri të proçedurave administrative e zyrtare dhe të sistemeve, komunikimit me e-mail, raportimit, dosjimit, të regjistrimeve, etj., si dhe terminologjinë zyrtare.
 • Afati aplikimit eshte deri me dt 01/12/2021

Të dhënat e Punës

Kategoria e PunësShitje & Operacione

Kandidati duhet te kete: Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura kompleks...

Full Time
Skrapar
Postuar 3 years më parë
Kandidati duhet te kete:
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura komplekse analitike për klientët dhe aftësi modelimi shumë të mira parashikuese.                                                                                 Njohuri bazë të matematikës financiare për aplikime të amortizimit të huarave, skedulimin, llogaritjen e normës efektive të interesit, të normës së përbërë të interesit, etj.
 • Diplome dhe/ose Master për Ekonomi, Financë, Juridik degët e Universitetit Bujqësor dhe/ose në fusha të ngjashme.
 • Eksperienca pune në fushën e Kredisë përben avantazh.
 • Njohuri të programeve kompjuterike bazë si MS word, Excel, Power Point.
Njohuri të proçedurave administrative e zyrtare dhe të sistemeve, komunikimit me e-mail, raportimit, dosjimit, të regjistrimeve, etj., si dhe terminologjinë zyrtare.
 • Afati aplikimit eshte deri me dt 01/12/2021

Të dhënat e Punës

Kategoria e PunësShitje & Operacione

Kandidati duhet te kete: Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura kompleks...

Full Time
Lushnje
Postuar 3 years më parë
Kandidati duhet te kete:
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura komplekse analitike për klientët dhe aftësi modelimi shumë të mira parashikuese.                                                                                 Njohuri bazë të matematikës financiare për aplikime të amortizimit të huarave, skedulimin, llogaritjen e normës efektive të interesit, të normës së përbërë të interesit, etj.
 • Diplome dhe/ose Master për Ekonomi, Financë, Juridik degët e Universitetit Bujqësor dhe/ose në fusha të ngjashme.
 • Eksperienca pune në fushën e Kredisë përben avantazh.
 • Njohuri të programeve kompjuterike bazë si MS word, Excel, Power Point.
Njohuri të proçedurave administrative e zyrtare dhe të sistemeve, komunikimit me e-mail, raportimit, dosjimit, të regjistrimeve, etj., si dhe terminologjinë zyrtare.
 • Afati aplikimit eshte deri me dt 01/12/2021

Të dhënat e Punës

Kategoria e PunësShitje & Operacione

Kandidati duhet te kete: Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura kompleks...

Full Time
Burrel
Postuar 3 years më parë
Kandidati duhet te kete:
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura komplekse analitike për klientët dhe aftësi modelimi shumë të mira parashikuese.                                                                                 Njohuri bazë të matematikës financiare për aplikime të amortizimit të huarave, skedulimin, llogaritjen e normës efektive të interesit, të normës së përbërë të interesit, etj.
 • Diplome dhe/ose Master për Ekonomi, Financë, Juridik degët e Universitetit Bujqësor dhe/ose në fusha të ngjashme.
 • Eksperienca pune në fushën e Kredisë përben avantazh.
 • Njohuri të programeve kompjuterike bazë si MS word, Excel, Power Point.
Njohuri të proçedurave administrative e zyrtare dhe të sistemeve, komunikimit me e-mail, raportimit, dosjimit, të regjistrimeve, etj., si dhe terminologjinë zyrtare.
 • Afati aplikimit eshte deri me dt 01/12/2021

Të dhënat e Punës

Kategoria e PunësShitje & Operacione

Kandidati duhet te kete: Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura kompleks...