Misioni Yne

Misioni i “Agrokredit” sh.a. është: Te siguroje produkte,  mbeshtetje dhe ekspertize financiare e me gjere, direkt apo nepermjet partnereve te vet per sipermarrjet, familjet dhe komunitetet ne zonat rurale, suburbane dhe turistike duke ju mundesuar atyre rritje te shpejte dhe te qendrueshme te te ardhurave dhe mireqenies.

PRODUKTET TONA

Kredi me Barre Siguruese (Makine)

Bujqesi

Cash Colateral

Makineri teknologji prodhimi

145

Histori Suksesi

14914

Kreditime

1200+

Biznese te asistuara

Target Grupi

Bujqesi, blektori, turizem, agroturizem, biznes rural, peshkim, Artizanale(hand made)

Individet qe perfshihen

Na kontaktoni