Produkte

Biznese te vogla dhe te mesme

 

  1. Kapital Qarkullues

-Inpute & lëndë e parë

-Shpenzime Operacionale

-Punime & mirëmbajtje

-Magazinim dhe grumbullim

  1. Investime

-Pasuri të paluajtshme (tokë,objekte)

-Pasuri te luajtshme (mekanikë,makineri,pajisje,mjete pune)

-Asete te gjalla

  1. Të tjera

-Miks (Wk+pasuri)

-Start up

-Gruja Sipërmarrëse

-Eurofarm (ipard/100 fshtërat)

 

Produket e detajuar bashke me parametrat përkatësë i gjeni ne dokumentin bashkangjitur këtij materiali ne excel “Produkte  2020