Publikime

  •   Doni të zhvilloni aktivitetin tuaj bujqësor por nuk ju mjaftojë paratë?! Agrokredit ju jep mundësinë duke ju financuar deri në 700.000 lekë pa kolateral  ...

  • Shoqëria “Agrokredit” sha kërkon të implementojë një sistem informatik  “Core Bank” për nevojat e veta. Shoqëria “Agrokredit” sha kërkon të bashkëpunojë donatorë zhvillues të këtyre sistemeve, shqiptarë apo të huaj, që disponojnë nje produkt të gatshëm apo që ka nevojë për përshtatje në përputhje me...

  • Shoqata AMA e subjekteve financiare jo bankë në bashkëpunim me European Microfinance zhvilluan konferencën Dita Europiane e Mikrofinancës, e cila u mbajt për herë të dytë në Shqipëri. Administratori Emin Barçi garantoi se Agrokredit po rrit financimet për familjet rurale dhe fermerët shqiptar pavarësisht vështirësive...

  • Tiranë më 15.01.2021 Drejtuar: Subjekteve te interesuar Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera e nje zyre për degën Shkoder te shoqërisë Agrokredit sh.a”. Kerkesat qe duhet te plotësojë ambienti (Specifikimet teknike): -Siperfaqja e ambjentit (zyres) te jete jo...

  • Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a” Per tu njohur me dokumentet e procedures dhe informacionin e dhene nga Agrokredit sh.a, klikoni ne linkun e meposhtem: Marrja me qera të zyrave për...

  •   Drejtuar:          Subjekteve te interesuar   Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a” si poshtë vijon:   NR Qyteti MINIMUMI I SIPERFAQJES M2 SE AMBIENTIT 1 Tirane 28.8 2 Rrogozhine 19.2...

  • Agrokredit nominohet nga IsDB (Banka Islamike për Zhvillim) për çmimin ndërkombëtar Princi Talal, për Zhvillimin Njerëzor. Ky çmim, shoqërohet me një premio në vlerë deri 1 milion USD. Agrokredit është subjekt financiar i krijuar nga Qeveria Shqiptare me mision, sigurimin e produkteve, mbështetjes dhe ekspertizë...