Data
Data
Titull
Çmimi
Size
Vlerësime
ALL1,702,800

MP229 Are

Bujan Tropoje Tropoje Albania

12900 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
1702800
12900 m2
ALL85,500

MP389 Are

Mat District, Albania Albania

750 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
85500
750 m2
ALL228,000

MP388 Are

Mat Albania

2000 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
228000
2000 m2
ALL329,118

MP386 Are

Mat Mat Albania

2887 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
329118
2887 m2
All1,333,420

MP78 Are

Tresh Albania

6380 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
1333420
6380 m2
All3,163,765

MP76 Are

Lezhë District, Albania

12505 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
3163765
12505 m2
All901,800

MP188 Are

Barbullush Albania

3340 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
901800
3340 m2
All602,100

MP190 Are

Barbullush Albania

2230 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
602100
2230 m2
All810,000

MP377 Are

Berdice e Mesme Albania

3000 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
810000
3000 m2
All1,350,000

MP378 Are

Berdice e Mesme Albania

5000 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
1350000
5000 m2
All1,448,010

MP184 Are

Rrash Kullaj Albania

5363 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
1448010
5363 m2
All401,100

MP139 Are

Mirditë District, Albania Albania

2774 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
401100
2774 m2
All101,500

MP155 Are

kryezi Albania

1015 M2

Are Për Shitje

0

1627257600
101500
1015 M2
All67,700

MP375 Are

Kryezi Albania

677 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
67700
677 m2
All805,860

MP302 Are

Bajram Curri Albania

6105 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
805860
6105 m2
ALL168,000

MP 399 Are

Permet ish N,B Permet Albania

1500 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
168000
1500 m2
All660,000

MP322 Are

VICIDOL Albania

5000 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
660000
5000 m2
ALL551,800

MP 342 Are

Limjan,Diber Diber Albania

3000 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
551800
3000 m2
ALL642,372

MP 293 Are

Vajkan Fier Albania

2338 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
642372
2338 m2
ALL1,530,072

MP 294 Are

Vajkan Fier Albania

5688 m2

Are Për Shitje

0

1627257600
1530072
5688 m2