Analist portofoli dhe produktesh (U perzgjodh kandidati )

Analist portofoli dhe produktesh (U perzgjodh kandidati )

Full Time
Tirane
Postuar 3 years më parë
  • Analisti i Riskut është në varësi të Përgjegjësit të Riskut, tek i cili raporton cdo veprim te procesit të punës që kryen, ai menaxhon dhe monitoron procesin e kredidhënies, që prej identifikimit të rastit potencial për huamarrje, aprovimin, miratimin deri në disbursimin e kredisë.
  • Analisti i Riskut merr informacionin nga Degët e Agrokredit sh.a ,kryen kontrollin në Regjistrin e Bankës së Shqipërisë sipas formatit përkatës, e analizon dhe vlerëson gjithë informacionin e dhënë nga dega si dhe raportin e nxjerrë nga BOA, dhe i jep degës mendimin paraprak nëse duhet të vijojë apo jo me rastin nëpërmjet mesazhit elektronik.
  • Analisti i Riskut pranon dhe shqyrton dosjet për miratim qe jane kompetence e Departamentit sipas ndarjes së degëve përkatëse në administrim, kontrollon ekzistencën dhe përputhshmërinë e dokumentacionit të nevojshëm në dosje
  • Për të gjitha kreditë që janë jane kompetence e Departamentit, sipas ndarjes së degëve përkatëse në administrim harton një relacion vlerësues për Komitetin e Riskut te Departamentit të Riskut së bashku me propozimin përkatës të cilin e paraqet në mbledhjen e Komitetit të Departamentit të Riskut.

Të dhënat e Punës

Kategoria e PunësRisk & Collection
KualifikimiMaster Ekonomi / Finance
Njohuri baze te programeve kompjuterikeMS Word,Excel,Power Point
Eksperienca2 Vjet

Apliko Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.