Author: agrokredit

  Drejtuar:          Subjekteve te interesuar   Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a” si poshtë vijon:   NR Qyteti MINIMUMI I SIPERFAQJES M2 SE AMBIENTIT 1 Tirane 28.8 2 Rrogozhine 19.2   Kerkesat qe duhet te plotësojë ambientet qe do të merrën me qira (Specifikimet...

Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a” Per tu njohur me dokumentet e procedures dhe informacionin e dhene nga Agrokredit sh.a, klikoni ne linkun e meposhtem: Marrja me qera të zyrave për degët e ...