Oficere Kredie ( Kukes )

Oficere Kredie ( Kukes )

Full Time
Kukes
Postuar 3 years më parë

Kandidati duhet te kete:

  • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi të menduari me intergritet të lartë. Ky pozicion kërkon aftësi për të komunikuar informacione të përmbledhura komplekse analitike për klientët dhe aftësi modelimi shumë të mira parashikuese.                                                                                 Njohuri bazë të matematikës financiare për aplikime të amortizimit të huarave, skedulimin, llogaritjen e normës efektive të interesit, të normës së përbërë të interesit, etj.
  • Diplome dhe/ose Master për Ekonomi, Financë, Juridik degët e Universitetit Bujqësor dhe/ose në fusha të ngjashme.
  • Eksperienca pune në fushën e Kredisë përben avantazh.
  • Njohuri të programeve kompjuterike bazë si MS word, Excel, Power Point.

Njohuri të proçedurave administrative e zyrtare dhe të sistemeve, komunikimit me e-mail, raportimit, dosjimit, të regjistrimeve, etj., si dhe terminologjinë zyrtare.

  • Afati aplikimit eshte deri me dt. 01/12/2021

Të dhënat e Punës

Kategoria e PunësShitje & Operacione

Apliko Online

Tel

A valid email address is required.