Agrokredit sha kërkon:

FINANCIER/E TË PARË

 • Ke diplomë dhe eksperiencë në Financë dhe Kontabilitet?
 • Pëlqen sistemin bankar dhe financiar?
 • Kërkon një punë ku statusi dhe pagesa të përshtaten?
 • Meriton një sistem karriere që respekton aftësitë e tua?

Ne të  mirëpresim.

Agrokredit është Institucion Financiar jo bankë me 21 vjet histori krijuar nga qeveria shqiptare.

Misioni ynë është kreditimi i individëve, familjeve dhe cdo sipërmarrje në zonat rurale e sub urbane.

Përshkrimi i punës:

 • Të ndajë, koordinojë dhe supervizojë punën e kontabilistëve
 • Të përgatisë raportet financiare dhe t’i raportojë tek drejtori/ja i/e Departamentit të Financës

 

Aftësitë e nevojshme;

 • Diplomë në Financë Kontabilitet
 • Të paktën 3 vjet eksperiencë në sistemin bankar apo financiar
 • Njohuri shumë të mira të kontabilitetit bankar.
 • Të zotërojë aktet ligjore e nënligjore kombëtare të kontabilitetit dhe IFRS
 • Të zbatojë me korrektësi rregulloret e Bankës së Shqipërisë

 

Apliko në: hr@agrokredit.al

Adresa: Rruga Elbasanit 187, Sauk – Tiranë

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 22/02/2021