Author: admin-agrokredit

FINANCIER/E TË PARË Ke diplomë dhe eksperiencë në Financë dhe Kontabilitet? Pëlqen sistemin bankar dhe financiar? Kërkon një punë ku statusi dhe pagesa të përshtaten? Meriton një sistem karriere që respekton aftësitë e tua? Ne të  mirëpresim. Agrokredit është Institucion Financiar jo bankë me 21 vjet histori...

Tiranë më 15.01.2021 Drejtuar: Subjekteve te interesuar Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera e nje zyre për degën Shkoder te shoqërisë Agrokredit sh.a”. Kerkesat qe duhet te plotësojë ambienti (Specifikimet teknike): -Siperfaqja e ambjentit (zyres) te jete jo me pak se...

Shoqëria “Agrokredit” sha kërkon të implementojë një sistem informatik  “Core Bank” për nevojat e veta. Shoqëria “Agrokredit” sha kërkon të bashkëpunojë donatorë zhvillues të këtyre sistemeve, shqiptarë apo të huaj, që disponojnë nje produkt të gatshëm apo që ka nevojë për përshtatje në përputhje me...

🔊#Agrokredit sh.a hap konkursin për 2 vende të lira pune (qendër) për  #oficer#përmbarimi Oficeri për përmbarimin është përgjegjës për ndjekjen e ditë-përditëshme të procesit përmbarimor për kreditë me probleme në ekzekutim të detyrueshëm. Ai/Ajo eështë përgjegjës për krijimin dhe përditësimin e databazes ku përmbahet informacioni aktual mbi...

 ”Agrokredit”sh.a. kërkon të punësojë #Oficer #kredie në Pukë, Kavajë, Vlorë, Berat, Skrapar, Peshkopi, Burrel, Kukës, Has, Tropojë, Rrogozhinë. Detyrat e përgjithshme Të menaxhojë procesin e kredidhënies lokale Të identifikojë nevojat për shërbime bankare me fokus kredinë në zonat rurale e   malore të rrethit Të promovojë...

Agrokredit sh.a. kërkon të punësojë #Oficer #Kredie në Bulqizë, Dibër, Kavajë, Durrës, Rrogozhinë, Berat, Skrapar, Vlorë, Tepelenë, Gjirokastër, Pukë, Kukës, Has, Tropojë, Rrëshen. ➡Detyrat e përgjithshme: • Të menaxhojë procesin e kredidhënies lokale. • Të identifikojë nevojat për shërbime bankare me fokus kredinë në zonat rurale e malore...

Agrokredit nominohet nga IsDB (Banka Islamike për Zhvillim) për çmimin ndërkombëtar Princi Talal, për Zhvillimin Njerëzor. Ky çmim, shoqërohet me një premio në vlerë deri 1 milion USD. Agrokredit është subjekt financiar i krijuar nga Qeveria Shqiptare me mision, sigurimin e produkteve, mbështetjes dhe ekspertizë financiare dhe...